7/24 Security Operation Center

SOC 'nin görevi güvenlik durumunu 7/24 sürekli olarak izleme, analiz etme ve geliştirerek fikri mülkiyetin ve hassas müşteri verilerinin korunmasıdır.

SOC ekibinin amacı, teknolojik çözümleri ve güçlü bir süreç yönetimi kullanarak siber güvenlik vakalarını tespit ve analiz ederek kurum BT altyapısına zarar vermesini önlemek zararlarını azaltmaktır.

Security Operation Center-page

7/24 SOC kapsamında SIEM destekli olarak

İç ve Dış Sunucular

Web servisleri

DNS ve SMTP servisleri

VPN bağlantıları

İç ve Dış lokasyon kullanıcıları

Veri trafik akışı

DDOS Atak Takibi

Tehdit İstihbaratı

Malware Tespiti

izlenmekte ve olası problemlere proaktif bir şekilde tedbirler uygulanmaktadır.

Tüm Hizmetlerimiz

CSAAS
(Cyber Security As a Services)

Sızma Testleri
(Penetrasyon Testleri)

7/24 Security Operation Center